Go to content

Izrada dokumenata potrebnih za osnivanje društava


> Obavljamo sve potrebne pravne radnje u postupku osnivanja društva.


Zakon propisuje više oblika organiziranja društava koji se mogu osnovati radi poduzimanja poslovne aktivnosti. Tako Zakon o privrednim društvima FBiH propisuje da društvo može biti organizirano kao društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću, komanditno društvo, dioničko društvo ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću.


> Upoznajte se s našim ostalim poslovima: Područja prakse


Najčešći oblik osnivanja društva je društvo s ograničenom odgovornosti (d.o.o.).


To je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela. Može ga osnovati jedna ili više domaćih ili stranih fizičkih i pravnih osoba. Za osnivanje ovog društva je potrebno ponajprije pripremiti i izraditi dokument o osnivanju.


Osnivanje d.o.o. i izrada osnivačkog akta i Statuta poduzeća


Za osnivanje bilo kojeg oblika društva, potrebno je temeljito pristupiti pripremi i izradi akata na osnovu kojih se društvo formira i započinje s poslovanjem.


Prvi korak je osnivački akt. Kad je riječ o društvu s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), ukoliko ga osniva jedna osoba, taj se osnivački akt naziva odluka o osnivanju. Kad više osoba osniva d.o.o., tada se zaključuje ugovor o osnivanju.


Osnivački akt između ostalog sadrži sljedeće podatke:


imenu i prezimenu te adresi osnivača društva, iznosu početnog temeljnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 1.000 KM), podatke o direktoru, nazivu društva, sjedištu i djelatnosti kojom će se društvo baviti, prava i obveze članova društva itd.


Osim osnivačkog akta, d.o.o. mora imati i Statut. To je akt koji se oslanja na osnivački akt i koji nakon osnivanja društva postaje primarni akt u samom poslovanju društva.

* Članak je informativne naravi u svrhu razumijevanja konkretnog pravnog problema. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja bez izričite dozvole Odvjetničkog ureda LJUBIĆ.

Sastavljanje svih potrebnih dokumenata za otvaranje firme u BiH

Broj čitanja:  22416

Kontakt forma

> Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Molimo za razumijevanje da na nepotpune upite nećemo moći odgovoriti.

Ime i prezime*
Email*
Kontakt broj
Kako ste saznali za nas?
Država
Upiši poruku


Za koja pravna područja smo specijalizirani?

Područje prakse /Pravna oblast

Situacije iz prakse u kojima se najčešće primjenjuje ova pravna oblast

NEKRETNINE

U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj: Provjera pravnog statusa nekretnine; Provjera nekretnine u zemljišnim knjigama i katastru; Pronalazak željene nekretnine; Ugovori; Uknjižbe; Investicijske studije; Otkup nekretnina /

KORPORATIVNO I TRGOVAČKO PRAVO

Naplata potraživanja; Osnivanje poslovnih subjekata; Izrada poslovnika o radu; Kreiranje ugovora; Due diligence; Stečaji i likvidacije; Uređivanje radnih odnosa /

IMIGRACIJSKO PRAVO

Stjecanje državljanstva BiH; Ispis iz državljanstva BiH; Radne dozvole za strance; Ishođenje viza; Rješavanje pitanja boravka i boravišnih dozvola